یاسین تی سی – اخبار تکنولوژی
بعد از مرگ

بعد از مرگ کدام عضو اول از همه نابود می‌شود Ùˆ کدام اعضا بیشتر دوام می‌آورند؟ در ادامه از اتÙ�اقاتی Ú©Ù‡ تا صد سال پس از مرگ برای بدن می‌اÙ�تد، آگاه می‌شوید. ما وقتی به مرگ Ù�کر می‌کنیم، بیشتر از همه زندگی پس از مرگ Ùˆ اتÙ�اقاتی Ú©Ù‡ برای روح Ùˆ بدنمان می‌اÙ�تد، ذهنمان را …

نوشته صد سال بعد از مرگ چه ات�اقی برای بدن رخ می‌دهد؟ (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

درباره : مقالات فناوری
بازدید : 7 بازديد

آخرین مطالب
آهنگ های ویژه