یاسین تی سی – اخبار تکنولوژی
جمجمه

جویندگان Ù�سیل با Ú©Ø´Ù� جمجمه تقریبا سالم جد Ù�سیل معروÙ� به «لوسی» Ú©Ù‡ متعلق به Û³ میلیون Ùˆ  ۸۰۰ هزار سال پیش است مبادرت به بازسازی این جمجمه نموده Ùˆ نشان دادند Ú©Ù‡ جد لوسی دارای سر بسیار Ú©ÙˆÚ†Ú©ÛŒ بوده است. چهره انسان در Û³ میلیون Ùˆ Û¸Û°Û° هزار سال پیش بازسازی شد. این بازسازی …

نوشته کش� جمجمه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ساله و رونمایی از جد «لوسی» اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

درباره : مقالات فناوری
بازدید : 7 بازديد

آخرین مطالب
آهنگ های ویژه