یاسین تی سی – اخبار تکنولوژی
انسان نئاندرتال

انسان های مدرن گاها برای تحقیر یکدیگر از واژه انسان نئاندرتال استÙ�اده Ù…ÛŒ کنند، اما کشÙ� چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ آنها به دلیل تکامل Ù�کری، دارای یک سیستم سمبلیک Ùˆ معنایی پیچیده Ùˆ غنی بوده اند. Ú©Ø´Ù� یک چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ …

نوشته کش� چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال دانشمندان را بهت زده کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

درباره : مقالات فناوری
بازدید : 6 بازديد

آخرین مطالب
آهنگ های ویژه